หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
แม่จริมเป็นที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า “บ่อว้า” อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ได้แยกตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง ออกมาเป็นจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่จริม ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2520 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแม่จริม ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2522 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแยกหมู่บ้านออกเป็นตำบลหมอเมือง รวมจัดตั้งเป็นตำบลน้ำพาง ต่อมาในวันที่ 26 สิงหาคม 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแยกหมู่บ้านจากตำบลหมอเมือง รวมจัดตั้งเป็นตำบลน้ำปาย และในวันที่ 27 เมษายน 2526 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่จริม กับกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยโอนตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริมไปขึ้นกับกิ่งอำเภอสันติสุข ซึ่งประวัติของตำบลเริ่มตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2511 เหตุที่ตั้งชื่อเป็น ตำบลหนองแดง เพราะสมัยก่อนมีวัวลงไปกินน้ำในหนองน้ำแล้วถูกยิง มีเลือดไหลออกจากวัวลงในหนองน้ำจนเป็นสีแดง จึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลหนองแดง”
 
 
 
โดยเทศบาลตำบลหนองแดง ได้ตั้งอยู่ในตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เดิมได้ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตำบลหนองแดงตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองแดง ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 บ้านดงไพรวัลย์ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 706 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน 38 กิโลเมตร เทศบาลตำบลหนองแดง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6.5 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หนองแดง อบต.หมอเมือง อำเภอแม่จริม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองแดง อบต.หมอเมือง อำเภอแม่จริม  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองแดง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่จริม และที่ลาดเชิงเขา โดยมีแม่น้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำแม่จริม ไหล่ผ่านด้านตะวันตกของชุมชนในทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ บริเวณที่ตั้งชุมชนเทศบาลตำบลหนองแดงตั้งอยู่ในที่ราบแคบแนวยาว เหนือใต้ระหว่างภูเขาที่ขนาบทั้งสองด้านคือ ด้านทิศตะวันตก คือป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และด้านทิศตะวันออกคือป่าน้ำว้า ป่าแม่จริม ซึ่งเขตชุมชนอยู่ติดกับเชิงเขาด้านทิศตะวันออกถัดออกจากเขตชุมชน เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่จริม ที่ทำให้พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรเช่น นาข้าว และพืชไร่อื่น ๆ
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลหนองแดง จัดอยู่ในประเภทมรสุม ฝนตกเฉพาะฤดูกาลเป็นบริเวณที่ฝนสลับกับช่วงที่แห้งแล้ง แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในรอบปีฝนจะเริ่มตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน มีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม และจะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.0 องศา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10.00 องศา

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม - กันยายน จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณต้นเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคมเฉลี่ย 10-15 องศา
 
 
 
เกษตรกรรม
ประชาชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชที่สำคัญในการเพาะปลูกในเขตเทศบาลตำบล หนองแดง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ซึ่งระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน ฝายกั้นน้ำ และลำเหมือง ฯลฯ
การปศุสัตว์
ในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง ได้มีกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์คือกลุ่มเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ซึ่งในการการเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นอาชีพรองจากอาชีพเกษตรกรรม
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,318 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,158 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96

หญิง จำนวน 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.04
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 988 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 356.62 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลหนองแดง  
1   บ้านพรหม 89 84 173 48
  3   บ้านดงไพรวัลย์ 119 139 258 106  
4   บ้านนาคา 425 412 837 469
  5   บ้านหนองแดง 150 165 315 103  
8   บ้านนาเจริญ 244 246 490 188
  ตำบลหมอเมือง  
4   บ้านทุ่งกวาง 131 114 245 74
    รวม 1,158 1,160 2,318 988
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 10,190,724 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10