ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองแดง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256374,24572,16671,164---------217,575
256215,78686,071102,11331,46915,65448,49567,067142,62088,84573,63192,08678,087841,924
256143,31825,25940,54026,39238,39357,39536,67936,84725,45636,57138,39335,054440,297
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,549,896
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี