เทศบาลตำบล หนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารออมสิน
  เลขที่ 055850079389
  ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากเทศบาลตำบลหนองแดง