เทศบาลตำบล หนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. หนองแดง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารออมสิน
  เลขที่ 055850079389
  ชื่อบัญชี : บัญชีเงินฝากเทศบาลตำบลหนองแดง