หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส3)ประจำปีงบประมาณ2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)