หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปสาระสำคัญของ พรบ.อบต. เทศบาล เมืองพัทยา [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 363  
 
ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
สรุประเบียบการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)