หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแดง เรื่อง การแสดงความเห็น(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแดง เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลหนองแดง พ.ศ..... [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)