หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแดง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองแดง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ(งานทะเบียนพาณิชย์)ของเทศบาลตำบลหนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)