หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนทุจริต [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แบบฟอร์มร้องทุกข์/ร้องเรียน /ร้องทุจริต [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)