หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการ

SERVICE
เทศบัญญัติ

ORDINANCE
 
   
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.254 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชกฎษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถ่มดิน พ.ศ.2543 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,857,593 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10